...

36. OTDK Humán Tudományi Szekció
Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

...

Tagozati beosztásA Szervező Bizottság fenntartja a jogot a tagozati beosztások módosítására.

2023. április 12.
 • 18--19. századi magyar irodalom
 • 19. század -- 20. század első fele egyetemes történelem
 • 1945 utáni egyetemes történelem
 • 1945 utáni magyar történelem I.
 • Általános, leíró és generatív nyelvészet
 • Angol irodalom I.
 • Germanisztika és néderlandisztika I.
 • Irodalomelmélet I.
 • Italianisztika
 • Két világháború közti magyar történelem és a II. világháború I.
 • Kognitív nyelvészet és pragmatika
 • Kora újkori és 18. századi–19. század eleji magyar történelem
 • Kortárs magyar irodalom
 • Középkori magyar történelem
 • Művészettörténet
 • Néprajz I. Folklór
 • Ókori elő-ázsiai és antik régészet
 • Ókortudomány – Klasszika-filológia I.
 • Orientalisztika I.
 • Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány I.
 • Ruszisztika
 • Színháztudomány


 • 2023. április 13.
 • 1945 utáni magyar történelem II.
 • 20. századi magyar irodalom
 • Alkalmazott nyelvészet, fonetika, pszicholingvisztika, stilisztika
 • Angol irodalom II.
 • Fordítástudomány, terminológia
 • Germanisztika és néderlandisztika II.
 • Gyermek- és ifjúsági irodalom
 • Irodalomelmélet II.
 • Két világháború közti magyar történelem és a II. világháború II.
 • Középkori és kora újkori egyetemes történelem
 • Néprajz II. Társadalomnéprajz
 • Nyelvtörténet, névtan és uráli nyelvészet
 • Ókortudomány – Klasszika-filológia II.
 • Orientalisztika II.
 • Őskori, népvándorláskori és középkori régészet
 • Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány II.
 • Reformkori és dualizmus kori magyar történelem
 • Régi magyar(országi) irodalom
 • Romanisztika
 • Szociolingvisztika, antropológiai nyelvészet
 • Vizuális kultúra
 • A Szervező Bizottság fenntartja a jogot a tagozati beosztások módosítására.

  A tagozatok tervezett részletes április 12-i beosztását itt találod.
  A tagozatok tervezett részletes április 13-i beosztását itt találod.